5-ASA®

30x250 mg

supozitorija

Osnovni podaci o leku:

Naziv leka: 5-ASA® 30 x 250 mg, supozitorija

ATC Klasifikacija: A07EC02

Farmaceutski oblik: supozitorije

Pakovanje: blister, 6×5 kom.

Doza: 250 mg

INN: mesalazin

Ostali proizvodi: