ONDASAN®

5x(4 mg/2 mL)

rastvor za injekciju

Osnovni podaci o leku:

Naziv leka: ONDASAN® 5x(4 mg/2 mL), rastvor za injekciju

ATC Klasifikacija: A04AA01

Farmaceutski oblik: rastvor za injekciju

Pakovanje: ampula, 5×2 mL

Doza: 4 mg/2 mL

INN: ondansetron

Ostali proizvodi: