sliderImage

Slaviamed d.o.o. je preduzeće za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda za humanu upotrebu.

 

Slaviamed d.o.o. je osnovan 1993. godine i danas ima 75 zaposlenih. Tokom  2007. godine završena je izgradnja i pušten je u rad pogon za proizvodnju lekova u Sremskoj Mitrovici, a 2008. godine i laboratorija za kontrolu kvaliteta.

 

Proizvodnja farmaceutskih proizvoda se odvija u savremeno opremljenom proizvodnom pogonu. 2010. godine uspešno je završena sertifikaciona provera usklađenosti poslovanja preduzeća Slaviamed d.o.o. sa međunarodnim standardima kvaliteta, te je Slaviamed dobio sertifikat ISO 9001:2015 izdat od strane SGS-a. Takođe, Slaviamed poseduje i GMP sertifikat izdat od Ministarstva zdravlja Republike Srbije, što potvrđuje da su proizvodnja i kontrola kvaliteta lekova u Slaviamed-u u skladu sa Smernicama dobre proizvođačke prakse.

 

Poslovna politika Slaviamed-a zasniva se na pažljivom izboru proizvodnog programa, obezbeđenju kvaliteta lekova, redovnoj snabdevenosti tržišta, postepenom i održivom rastu preduzeća kao i održavanju povoljnih uslova rada zaposlenih.

 

Profesionalnost i stručnost menadžmenta i zaposlenih u Slaviamed-u, iskustvo dugo 20 godina, savremena proizvodnja i kvalitet proizvoda predstavljaju osnovu za jačanje poverenja i odgovornosti prema pacijentima, korisnicima, zaposlenima, partnerima ali i zajednici u kojoj živimo i radimo.