sliderImage

Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pošaljite nam Vaš CV na e-mail adresu: mail office@slaviamed.rs

 

Pristanak na obradu podataka o ličnosti
U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br 87/18),  dostavljanjem  CV na naznačenu e-mail adresu  dajete  svoj pristanak  da se podaci koji se odnose  na  ime, prezime, datum rođenja, broj telefona, e–mail adresu, adresu prebivalšta, završenu školu/fakultet, nivo obrazovanja, radno iskustvo, kao  i ostale lične podatke koji su sastavni deo Vaše biografije,  koriste isključivo u svrhu konkursa za poslove u Slaviamedu. Vaš pristanak na obradu i korišćenje ličnih podataka možete u svakom trenutku opozvati dostavljanjem izjave o opozivu pristanka, takođe na naznačenu e-mail adresu.
Biografije sa ličnim  podacima se neće prenositi, koristiće se isključivo radi analize prijavljenih kandidata u svrhu njihovog eventualnog zaposlenja, a  čuvaće se narednih 5 godina na odgovarajući način zaštićeni od zloupotreba, uništenja, neovlašćenih promena i pristupa.

Rukovalac podacima o ličnosti je Slaviamed d.o.o. Bulevar oslobođenja 97, Beograd.