sliderImage

Proizvodni pogon u Sremskoj Mitrovici izgrađen je u skladu sa zahtevima savremene farmaceutske industrije. Stručno osoblje, dobra opremljenost i kontrolisani uslovi radne sredine predstavljaju pravi i jedini put za realizaciju proizvoda željenog kvaliteta.

 

Proizvodnja se odvija po svim principima i standardima dobre proizvođačke prakse.

 

U kompaniji Slaviamed d.o.o. se vrši proizvodnja - primarno i sekundarno pakovanje lekova: čvrstih nesterilnih farmaceutskih oblika (tableta, film tableta, gastrorezistentna tableta, kapsula) i sekundarno pakovanje sterilnih tečnih i nesterilnih čvrstih, polučvrstih i tečnih farmaceutskih oblika (tableta za žvakanje, film tableta, sirup, rastvor za injekciju i supozitorije).

 

Slaviamed d.o.o. proizvodi samo lekove za upotrebu u humanoj medicini.

 

Pored primarnog i sekundarnog pakovanja lekova za upotrebu u humanoj medicini i njihovog fizičko-hemijskog ispitivanja u laboratoriji kontrole kvaliteta, vrši se i skladištenje lekova, polaznog i pakovnog materijala kao i distribucija lekova.